ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410557
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010268
รหัส Obec 6 หลัก :
  410557
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจอมทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jomthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านจอมทอง
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  กุดรัง
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44130
โทรศัพท์ :
  0973359032
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มีนาคม 2499
อีเมล์ :
  jomthong2562@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:06:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจอมทอง


นางสาวกนกพร นันแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน