ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410558
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010264
รหัส Obec 6 หลัก :
  410558
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโสกกาวดาวเรือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban sokkaw doaw ruang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านดาวเรือง
ตำบล :
  เลิงแฝก
อำเภอ :
  กุดรัง
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44130
โทรศัพท์ :
  0-4375-0000
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2502
อีเมล์ :
  sokkawschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เลิงแฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 21:39:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง


นายภานุพงษ์ ศรีดารา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน