ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410564
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010258
รหัส Obec 6 หลัก :
  410564
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuanakamnoonsombut
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหัวนาคำ
ตำบล :
  นาโพธิ์
อำเภอ :
  กุดรัง
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44130
โทรศัพท์ :
  096-3294245
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ,มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  pichestcho@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 14:40:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ


นายพิเชษฐ์ ชูคันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน