ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลชื่นชม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410566
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010277
รหัส Obec 6 หลัก :
  410566
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลชื่นชม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANCHUENCHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านชื่นชม
ตำบล :
  ชื่นชม
อำเภอ :
  ชื่นชม
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0-4375-1207
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2472
อีเมล์ :
  acc2472@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชื่นชม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08:20:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลชื่นชม


นายสุขี ชมภูเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชื่นชม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน