ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410567
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010272
รหัส Obec 6 หลัก :
  410567
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kudpladuk Community School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกุดปลาดุก
ตำบล :
  กุดปลาดุก
อำเภอ :
  ชื่นชม
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0-4375-1180
โทรสาร :
  0-4375-1180
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2466
อีเมล์ :
  kpd2461@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลกุดปลาดุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:31:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก


นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน