ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410568
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010273
รหัส Obec 6 หลัก :
  410568
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนทัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannontun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโนนทัน
ตำบล :
  กุดปลาดุก
อำเภอ :
  ชื่นชม
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0810594555
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 กันยายน 2495
อีเมล์ :
  muntana.ccpk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดปลาดุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ึ72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:58:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนทัน


นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน