ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410569
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010274
รหัส Obec 6 หลัก :
  410569
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donsawonnongkungtaiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดอนสวรรค์
ตำบล :
  กุดปลาดุก
อำเภอ :
  ชื่นชม
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  065-737-2315
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/05/2519
อีเมล์ :
  Pornnatcha549@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดปลาดุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา


นางสาวพรนัชชา เพ็งวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน