ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410571
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010275
รหัส Obec 6 หลัก :
  410571
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนาไร่เดียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongnaraidiew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองนาไร่เดียว
ตำบล :
  กุดปลาดุก
อำเภอ :
  ชื่นชม
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0-4375-0002
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24มกราคม 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดปลาดุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:14:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว


นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน