ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410573
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010282
รหัส Obec 6 หลัก :
  410573
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กระบากวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Krabakwittayakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านกระบาก
ตำบล :
  เหล่าดอกไม้
อำเภอ :
  ชื่นชม
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0-4398-6581-2
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2465
อีเมล์ :
  bankrabak.loa@chaiyo.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่าดอกไม้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 20:23:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกระบากวิทยาคาร


นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบากวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน