ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักแว่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410574
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010283
รหัส Obec 6 หลัก :
  410574
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผักแว่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pakwaen School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านผักแว่น
ตำบล :
  เหล่าดอกไม้
อำเภอ :
  ชื่นชม
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  043750157
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 ม.ค. 2478
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่าดอกไม้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 15:01:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผักแว่น


นางเพชรัตน์ สีหาทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักแว่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน