ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410613
รหัส Smis 8 หลัก :
  44022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  410613
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pophanphitthayakhom rajamangkhalabhisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองโน
ตำบล :
  ปอพาน
อำเภอ :
  นาเชือก
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44170
โทรศัพท์ :
  0-4398-9066
โทรสาร :
  043989066
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มกราคม 2531
อีเมล์ :
  pophanpittayakom@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปอพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:00:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


นายไพรวัลย์ ผลชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน