ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410626
รหัส Smis 8 หลัก :
  44022023
รหัส Obec 6 หลัก :
  410626
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาดูนประชาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nadoonprachasan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านจัมปาศรี
ตำบล :
  นาดูน
อำเภอ :
  นาดูน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44180
โทรศัพท์ :
  0-4379-7074
โทรสาร :
  043-797-090
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มกราคม 2518
อีเมล์ :
  ndps.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สห4 พุทธมณฑลเทพปทุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาดูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  .600 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์


นายประสิทธิ์ ชาญศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน