ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410630
รหัส Smis 8 หลัก :
  44022027
รหัส Obec 6 หลัก :
  410630
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมยางสีสุราช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mattayomyangsisurat School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโนนแร่
ตำบล :
  บ้านกู่
อำเภอ :
  ยางสีสุราช
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44210
โทรศัพท์ :
  043706529
โทรสาร :
  043706529
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 เมษายน 2539
อีเมล์ :
  niwatsarabun@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:36:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช


นายศักดา สวัสดิ์สละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]