ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 10 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450053
รหัส Smis 8 หลัก :
  45010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  450053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKanHakNonYai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านคานหัก
ตำบล :
  สีแก้ว
อำเภอ :
  เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45000
โทรศัพท์ :
  043500156
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนเมืองสีแก้วปอภาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สีแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 18:11:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]