ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450092
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  450092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huenongwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหัวหนองแวง
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  เกษตรวิสัย
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45150
โทรศัพท์ :
  0803206957
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 กรกฎาคม 2470
อีเมล์ :
  huenongwang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08:59:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)


นายคำตัน พิมพ์สิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน