ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450104
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020019
รหัส Obec 6 หลัก :
  450104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแจ่มอารมณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watjamarom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองกลาง
ตำบล :
  ดงครั่งใหญ่
อำเภอ :
  เกษตรวิสัย
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/6/2466
อีเมล์ :
  watjamarom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  296
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงครั่งใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:30:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์


นายนิสันต์ ศรีเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน