ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450213
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020068
รหัส Obec 6 หลัก :
  450213
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคูโคกเพ็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban nongkookokpek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองคู-โคกเพ็ก
ตำบล :
  ดอกล้ำ
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  0883457542
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พ.ค. 2523
อีเมล์ :
  ita45020068@ret2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  304
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอกล้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2563 เวลา 09:26:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก


นายธนาพนธ์ ภูมิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน