ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระบัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450216
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  450216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSRABUA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านสระบัว
ตำบล :
  สระบัว
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  043664228
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/01/2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  305
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 11:13:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระบัว


นางสาวพรภัทรา ศรีแก่นจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน