ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450217
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020090
รหัส Obec 6 หลัก :
  450217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nong-eggplant,little red lotus
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองมะเขือ
ตำบล :
  สระบัว
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  043500184
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  nmkschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 21:31:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน