ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450218
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  450218
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขวาโคกสวายโดด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khwao Khok Sawai Dot
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านเขวาพัฒนา
ตำบล :
  สระบัว
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  043501166
โทรสาร :
  043501166
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด


นายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน