ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450219
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020092
รหัส Obec 6 หลัก :
  450219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขวาทุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khwao Thung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเขวาทุ่ง
ตำบล :
  สระบัว
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  043500066
โทรสาร :
  043500066
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/5/2488
อีเมล์ :
  khwaothungschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 10:57:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง


นางสาวอรทัย สิงห์พันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน