ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูดิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450220
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020093
รหัส Obec 6 หลัก :
  450220
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านภูดิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpudin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านภูดิน
ตำบล :
  สระบัว
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  043500065
โทรสาร :
  000
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มิถุนายน 2578
อีเมล์ :
  pudin_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  305
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 11:15:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านภูดิน


นายสันติภพ โชติขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน