ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450221
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  450221
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบัวขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanbuakhow school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบัวขาว
ตำบล :
  สระบัว
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  0898422982
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 14:45:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบัวขาว


นายนายมงคล ภูศรีอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน