ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450222
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020095
รหัส Obec 6 หลัก :
  450222
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongyarungkanongsoydondo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองหญ้ารังกา
ตำบล :
  สระบัว
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  0862420285
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กันยายน 2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09:52:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่


นายพนมภูมิ ไชยแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน