ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450229
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020088
รหัส Obec 6 หลัก :
  450229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBan Phonsung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโพนสูง
ตำบล :
  โพนสูง
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  0856336897
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 เมษายน 2465
อีเมล์ :
  ponsung101@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  305
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโพนสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 11:32:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนสูง


นายณัฏฐนันท์ สีลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน