ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450230
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020087
รหัส Obec 6 หลัก :
  450230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์น้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ponoi school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์
ตำบล :
  โพนสูง
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  043611257
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:18:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย


ว่าที่ ร.ต.เมธี ลาหล้าเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน