ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450231
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  450231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขี้เหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhilekschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   191   บ้านบ้านขี้เหล็ก
ตำบล :
  ขี้เหล็ก
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  043671020
โทรสาร :
  043671020
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2466
อีเมล์ :
  khilegschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขี้เหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:11:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก


นายสีดา บุตรนาแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน