ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450233
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020062
รหัส Obec 6 หลัก :
  450233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาแค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAKAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านนาแค
ตำบล :
  ขี้เหล็ก
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 /10/2481
อีเมล์ :
  Ita45020062@ret.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  305
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขี้เหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 12:28:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาแคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน