ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450235
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020086
รหัส Obec 6 หลัก :
  450235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกก่อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kokhong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโคกก่อง
ตำบล :
  โพนสูง
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  043500182
โทรสาร :
  043501329
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  305
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 11:38:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกก่อง


นางธัญพร ยมนัตถ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน