ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450236
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020085
รหัส Obec 6 หลัก :
  450236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจานใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jantai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านจานใต้
ตำบล :
  โพนสูง
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  043500183
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:49:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจานใต้


นางเชอรี่ แก้วมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน