ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450238
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020074
รหัส Obec 6 หลัก :
  450238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านดูน
ตำบล :
  โนนสวรรค์
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มิถุนายน 2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:53:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)


นางกัลยาณี โชติขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน