ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450239
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020075
รหัส Obec 6 หลัก :
  450239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Numkum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านน้ำคำ
ตำบล :
  โนนสวรรค์
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  043664413
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  305
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 11:40:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำคำ


นางสาวสุรัตน์วดี สุทธาโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน