ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450240
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020076
รหัส Obec 6 หลัก :
  450240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวช้างเลิงแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUACHANGLOENGKAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหัวช้าง
ตำบล :
  โนนสวรรค์
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  0874249449
โทรสาร :
   -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พ.ค. 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มกราคม 2562 เวลา 11:31:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก


นางสฤฒาพร ปัสสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน