ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้มโฮง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450241
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  450241
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านส้มโฮง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Somhong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านส้มโฮง
ตำบล :
  โนนสวรรค์
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  0892841600
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2492
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:18:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านส้มโฮง


นายพันธวิทย์ ยืนยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มโฮง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน