ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450242
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020078
รหัส Obec 6 หลัก :
  450242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Honghaeepayomnongmong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านฮ่องแฮ่
ตำบล :
  โนนสวรรค์
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  0943092992
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2/6/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:33:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน