ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามป้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450243
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  450243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขามป้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAMPOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านขามป้อม
ตำบล :
  ขี้เหล็ก
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  043039246
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/05/2485
อีเมล์ :
  laongthip_id@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขี้เหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:39:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขามป้อม


นางศุภรัตน์ ฤาโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน