ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450250
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  450250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาจ่อยหนองสระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantajoynongsar school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านตาจ่อย
ตำบล :
  ดอกล้ำ
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  043039249
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2465
อีเมล์ :
  btns.roiet2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอกล้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:14:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ


นายสัญญา ชาวไร่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน