ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450263
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020142
รหัส Obec 6 หลัก :
  450263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์น้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phonoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโพธิ์น้อย
ตำบล :
  แสนสุข
อำเภอ :
  พนมไพร
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  043588540
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/09/2489
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แสนสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กันยายน 2562 เวลา 14:43:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย


นายวิสุทธิ์ เปล่งปลื้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน