ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450286
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020149
รหัส Obec 6 หลัก :
  450286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpongam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโพธิ์งาม
ตำบล :
  หนองทัพไทย
อำเภอ :
  พนมไพร
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45140
โทรศัพท์ :
  0862359534
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พ.ย. 2489
อีเมล์ :
  Phongam.png@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  301
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองทัพไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2563 เวลา 12:52:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)


นางสาวทรัพย์อนันต์ จุนทวิเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน