ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450288
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020148
รหัส Obec 6 หลัก :
  450288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ThungmeunThungsanphittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านทุ่งหมื่น
ตำบล :
  หนองทัพไทย
อำเภอ :
  พนมไพร
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45140
โทรศัพท์ :
  043565131
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2463
อีเมล์ :
  thmschool.148@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  301
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองทัพไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กันยายน 2563 เวลา 10:35:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม


นายพันศักดิ์ ช้อยชด
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน