ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450303
รหัส Smis 8 หลัก :
  45030046
รหัส Obec 6 หลัก :
  450303
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดสระวิทยานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kudsrawittayanukool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนาหัวรัตน์
ตำบล :
  สระนกแก้ว
อำเภอ :
  โพนทอง
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45110
โทรศัพท์ :
  043572127
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม 2480
อีเมล์ :
  thanchanok_pw@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระนกแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 14:44:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล


นายไชยญา บุตรพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน