ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450392
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020175
รหัส Obec 6 หลัก :
  450392
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร้านหญ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ranyah
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านร้านหญ้า
ตำบล :
  ทุ่งหลวง
อำเภอ :
  สุวรรณภูมิ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑๘ กันยายน ๒๕๐๒
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09:26:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า


นายสัมพันธ์ ภูหินกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้านหญ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน