ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนดวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450397
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020222
รหัส Obec 6 หลัก :
  450397
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนดวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHONDUAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโพนดวน
ตำบล :
  หินกอง
อำเภอ :
  สุวรรณภูมิ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45130
โทรศัพท์ :
  0833526868
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  phonduan@banphonduan.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินกอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:25:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนดวนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนดวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน