ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450413
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020153
รหัส Obec 6 หลัก :
  450413
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ่อพันขันวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BOPUNKHUN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโพนทัน
ตำบล :
  จำปาขัน
อำเภอ :
  สุวรรณภูมิ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จำปาขัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:23:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา


นายมานิต ภูวชินพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพันขันวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน