ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองอารัมย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450433
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020196
รหัส Obec 6 หลัก :
  450433
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองอารัมย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  muangarram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดงเมือง
ตำบล :
  เมืองทุ่ง
อำเภอ :
  สุวรรณภูมิ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45130
โทรศัพท์ :
  043556304
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  Meuangarum@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10:56:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองอารัมย์


นายมานะ เงางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอารัมย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน