ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีเสียด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450484
รหัส Smis 8 หลัก :
  45030202
รหัส Obec 6 หลัก :
  450484
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสีเสียด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  seesiad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านสีเสียด
ตำบล :
  ศรีวิลัย
อำเภอ :
  เสลภูมิ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45120
โทรศัพท์ :
  043548131
โทรสาร :
  043548131
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 ต.ค. 2479
อีเมล์ :
  school@roiet3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุณภาพโพธิ์เงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีวิลัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 11:33:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสีเสียด


นายประสงค์ ปุริโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีเสียด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน