ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450557
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020320
รหัส Obec 6 หลัก :
  450557
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองอาจสามารถ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangatsamat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านชูชาติ
ตำบล :
  อาจสามารถ
อำเภอ :
  อาจสามารถ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45160
โทรศัพท์ :
  043599546
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 เมษายน 2458
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลอาจสามารถ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:36:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ


นายพูลทรัพย์ มานะดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอาจสามารถ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน