ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส่องอนามัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450558
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020321
รหัส Obec 6 หลัก :
  450558
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านส่องอนามัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Songanamai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านส่อง
ตำบล :
  อาจสามารถ
อำเภอ :
  อาจสามารถ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิ.ย. 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อาจสามารถ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 11:28:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านส่องอนามัย


นายพัฒนศักดิ์ พลอยสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส่องอนามัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน