ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450562
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020325
รหัส Obec 6 หลัก :
  450562
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุ่งเบา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BUNGBAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านบุ่งเบา
ตำบล :
  อาจสามารถ
อำเภอ :
  อาจสามารถ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45160
โทรศัพท์ :
  0933957505
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อาจสามารถ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 20:41:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา


นางสาวรัชฏาภรณ์ ตรีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเบา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน