ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองขามวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450577
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020295
รหัส Obec 6 หลัก :
  450577
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองขามวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkhamwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองขาม
ตำบล :
  หนองขาม
อำเภอ :
  อาจสามารถ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เวลา 12:26:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองขามวิทยา


นายประยูร ศรีวงค์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน